Právní předpisy k likvidaci škod

Aktuální právní úprava oblastí práva, které se mohou týkat podmínek likvidace škod na vozidlech.

 

 • Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví (s účinností do 31. 12. 2009) acrobat
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví (s účinností od 1. 1. 2010) acrobat
 • Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (s účinností od 1. 1. 2010) acrobat
 • Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (s účinností od 1. 1. 2010) acrobat
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (s účinností od 1. 1. 2014) acrobat
 • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (s účinností od 1. 1. 2010) acrobat
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (s účinností od 1. 1. 2009) acrobat
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (s účinností od 1. 1. 2010) acrobat
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (s účinností od 4. 4. 2000) acrobat
 • Zákon č. 253/2008 Sb. opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (s účinností od 5. 6. 2008) acrobat
 • Zákon č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (s účinností od 11. 7. 2002) acrobat