Pokyny pro hlášení pojistné události

Vzniklou škodu prosím neprodleně nahlaste svému obchodnímu manažerovi Broker Teamu.
Nahlášení můžete provést telefonicky nejlépe však na uvedených formulářích pro oznámení škodní události.

  • Formulář pro nahlášení škody z pojištění motorových vozidel
    • ke stažení ve formátu Word Word nebo PDF acrobat
  • Formulář pro nahlášení škody z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu.
    • ke stažení ve formátu Word Word nebo PDF acrobat

Formulář odešlete e-mailem svému obchodnímu manažerovi nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Učiňte všechny potřebné kroky, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škod a především k případným zraněním
  • Pořiďte si vlastní fotodokumentaci o rozsahu vzniklé škody
  • Zajistěte místo pojistné události a poškozený předmět tak, aby technik pojišťovny mohl objektivně posoudit její vznik, rozsah a další potřebné údaje. Pokud není možné stav zachovat (zranění, riziko ekologické havárie, možnost vzniku další škody apod.), pokuste se zajistit co nejvíce informací (pořízením průkazné fotodokumentace, videozáznamem, pořízením náčrtku místa a škody)
  • Pokud vznikla škoda na vašem majetku vinou třetí osoby, zajistěte si kontaktní údaje o viníkovi, eventuálně údaje o jeho pojišťovně

Na těchto stránkách v oddílu likvidace naleznete formuláře pro nahlášení pojistné události. Stáhněte si a vytiskněte příslušný formulář, vyplňte jej a řádně vyplněný a podepsaný (u právnických subjektů osobou zmocněnou k podepisování), jej zašlete nebo osobně předejte svému obchodnímu manažerovi nebo našemu technikovi pojistných událostí.

Neúplné či nesprávné vyplnění formuláře nebo nedodání požadovaných příloh má za následek prodloužení doby výplaty pojistného plnění.

V případě jakýchkoliv pochybností o správném vyplnění formuláře hlášení pojistné události požádejte o radu svého obchodního manažera.