o uzavírání pojištění


Být dobře pojištěn není vůbec jednoduché. Pojišťovacích ústavů působí na našem trhu nespočet. Dobře se zorientovat v jednotlivých pojistných produktech a nabídkách není vůbec jednoduché. Navíc, ruku na srdce, kolik zájemců o pojištění pročítá před uzavřením pojistné smlouvy jednotlivé pojistné podmínky. Proto jsou zde pojišťovací makléři, kteří provedou rozbor rizika, analyzují případné stávající pojištění a poradí, kde a jak se nejvýhodněji pojistit. Makléřská společnost má o pojistném trhu přehled. Slouží svým klientům především jako informační zdroj a následný filtr informací. Naše služby jsou pro klienta i při zachování jeho plné rozhodovací pravomoci zcela bezplatné. Nutná režie je kryta provizí vyplácenou vybranou pojišťovnou. Tato provize v žádném případě nezvyšuje cenu pojištění. Lze tedy prohlásit, že pro naše klienty jsou naše služby zcela bezplatné.