Pojištění zásilek

Jedná se o klasické majetkové pojištění, tzn. pojištění, které kryje věcné škody na zásilce, ke kterým dojde v přímé souvislosti s riziky, kterým je zásilka během přepravy vystavena.

Tento druh je jedinou možnou ochranou vlastníků zboží proti rizikům, vyplývajícím z provádění přeprav obvyklým dopravním prostředkem. Na rozdíl od pojištění odpovědnosti dopravce je pojištění zásilek při přepravě pojištěním variabilním, neboť rozsah pojištění je možné přizpůsobit individuálním požadavkům klienta s ohledem na druh přepravovaného zboží, druh dopravního prostředku a předpokládanou trasu přepravy. Pojištění se sjednává zpravidla bez spoluúčasti pojištěného, případně s minimální spoluúčastí.