Pojištění podnikatelů

Majetkové pojištění

Pojištění podnikatelských rizik umožňuje vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit, od drobných živnostníků až po velké průmyslové korporace.

Číst dál: ...

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám při své podnikatelské činnosti.

Číst dál: ...

Pojištění technických rizik (strojní, elektroniky, stavební a montážní)

Toto pojištění rozšiřuje standardní pojistnou ochranu a zpravidla se sjednává jako ALL – riskové. 

Číst dál: ...

Přerušení provozu

Pojištění se vztahuje na následné škody způsobené přerušením provozu v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části.

Číst dál: ...

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám.
Pojištění se sjednává pro osoby s udělenou autorizací pro odbornou činnost podle zákona č.360/1992 Sb. pro případ profesní odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci a odpovědnosti za finanční škodu vůči jinému.

Číst dál: ...

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám při přepravě nákladu.

Číst dál: ...

Pojištění zásilek

Jedná se o klasické majetkové pojištění, tzn. pojištění, které kryje věcné škody na zásilce, ke kterým dojde v přímé souvislosti s riziky, kterým je zásilka během přepravy vystavena.

Číst dál: ...

Zemědělské pojištění

Tímto pojištěním se můžete chránit proti ztrátě na výnosech u plodin při škodách způsobených klimatickými riziky jako jsou krupobití, vymrznutí, vichřice a povodně. Také Vás toto pojištění ochrání od výskytu nových rizik, zejména spojených s výskytem nových onemocnění nebo nákaz ohrožujících chovy hospodářských zvířat.

Číst dál: ...