Úrazové pojištění

Úrazy se nevyhýbají nikomu, každého z nás provází riziko úrazu v každém ročním období a na každém kroku, při sportu, při cestě do práce, do školy, při dopravních nehodách, na dovolené nebo doma v době volna.

Úrazy mohou způsobit podstatnou změnu v životě našem i našich blízkých, zejména ty s trvalými následky - nejen, že jsou hodně bolestivé, nepříjemné, ale můžou nás omezit i na několik týdnů nebo měsíců, což pro nás znamená finanční zátěž. Proto je dobré myslet na úrazové pojištění, které může částečně „zhojit" finanční ztráty. Zvláště pak, splácíte-li půjčky, nebo hypotéky, v takovém případě finančních závazků ve Vás může úrazové pojištění vyvolat pocit jistoty a bezpečí. Úraz nemusí být způsoben ani naší vlastní vinou, ale může nás ovlivnit natolik, že nepříjemně zpomalí naše životní tempo. Úrazové pojištění lze sjednat jako jednotlivé pojištění, nebo jako připojištění k pojištění životnímu, rozsah pojistných rizik i míru pojistného plnění si určujete Vy sami, aby Vám pojištění co nejvíce vyhovovalo. Pojišťovna bude také vyžadovat informace o Vašem povolání a zájmech, protože existují tři až čtyři typy rizikových skupin, které ovlivňují výši pojistné částky, pojistného plnění.