Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu zaměstnání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů.

Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.