Kdy volat policii - škoda způsobená provozem vozidla

Od 1. ledna 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu.

(zákon č. 274/2008 Sb.)

POLICII ČR voláme:

Přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000,- Kč.

Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti, apod.).

Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Pokud některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o dopravní nehodě.

POLICII ČR volat nemusíme:

V případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

Pokud škoda  na vozidle (včetně přepravovaných věcí)  nepřesáhne  částku 100 000,- Kč.

Postup bez přítomnosti Policie ČR:

K dopravním nehodám, kde nemusí být Policie ČR přítomna, musí účastníci nehody povinně sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Doporučujeme  „EUROFORMULÁŘ“ záznamu o dopravní nehodě, který by měl mít každý řidič ve vozidle. Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.