Informace o aktuálním stavu škod

Chce-li klient zjistit aktuální stav likvidace škody (například zda ještě chybí dodat některé dokumenty, vznést dotazy, připomínky, apod.) může kontaktovat příslušného technika PU.

Telefon: +420 774 944 940